Hovedseksjon

Aktivitetsstasjoner

Aktivitetsskolen tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Målområdene skal gjenspeiles i aktivitetstilbudet som gis:

  1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  2. Kunst, kultur og kreativitet
  3. Fysisk aktivitet
  4. Mat og helse

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen.