Hovedseksjon

Nærmiljøteamet Grorud

Nordtvet skole er en Nærmiljøskole

Skolen skal være sentral i nærmiljøet og fungere som en møteplass i og utenfor skoletiden. Flere av bydelens funksjoner er plassert på skolen slik at de lettere kan samarbeide med skole, foresatte og frivillige om å skape et helhetlig tilbud for elever og familiene deres. Målet er at alle i bydelen oppleve et trygt og godt nærmiljø hvor barn, foresatte, skole, bydel og frivillige står sammen (om å skape et godt oppvekstmiljø). Dette kaller vi en Nærmiljøskole.

Bydelens funksjoner på skolen

Kristine Hovland
Nærmiljøskolekoordinator skoleområde Grorud
Tlf.: 96945820
kristine.hovland@bgr.oslo.kommune.no

Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen heter Kristine Hovland og er ansatt av bydelen i Aktivitets- og Kulturenheten med plass på skolen. Målet for denne stillingen er å etablere partnerskap med frivillige, nærmiljø, foresatte og idrettslag med tanke på å skape aktivitet for elevene på skolen før og etter skoletid. Nærmiljøskolekoordinator skal være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet.

Les mer her  

Natalie Martinsen
Barnevernkonsulent
Tlf.: 97528586
natalie.martinsen@bgr.oslo.kommune.no

Barnevernskonsulenten på skolen heter Natalie Abrahams Martinsen og er ansatt av bydelen i barnevernet med plass på skolen. Barnevernskonsulenten kan gi råd, veiledning og hjelp til familier eller barn som strever før problemene vokser seg store.

Barnevernkonsulenten i skolen jobber for at flere familier skal bli kjent med og bruke bydelens ulike hjelpetjenester på et tidlig tidspunkt.

Les mer her