Hovedseksjon

Sosiallærer

Sosiallærer er der for å passe på at alle har det fint, og hjelper lærerne med å gjennomføre tiltak som øker trivselen til elevene. Sosiallærer er også tilgjengelig for elever som ønsker å snakke om vanskelige ting.

Sosiallærer har et tett samarbeid med ledelsen og helsesøster på skolen, samt ansvar for koordinering av spesialundervisningen. Sosiallærer er også kontaktperson og skolens bindeledd mot eksterne instanser som PPT, BUP og barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon sosiallærere

Kontaktinformasjon:

1.-4. trinn:

Tone-Christin Ekmo

Telefon: 22 82 06 81

E-post: tone.christin.ekmo@ude.oslo.kommune.no 

 

5.-7. trinn og gruppene:

Wenche Røsjø

Telefon: 22 82 06 79

E-post: wenche.rosjo@ude.oslo.kommune.no