Hovedseksjon

Regning

Matematikk konkreter

Elevene på Nordtvet skole møter skolen og matematikken allerede siste året før skolestart. Flere av bydelens barnehager samarbeider med skolen og tar med seg skolestarterne i barnehage til skolen flere ganger for å ha matematikkleker sammen i regi av skolen.

De eldste i barnehagen leker med tall og former, de sorterer, de tegner og de lager mønster og opplever å delta i lærerstyrte leker og aktiviteter.

matte_konkreter2.JPG   matte_sektordiagram.JPG

Fra elevene begynner på første trinn på skolen møter de på Nomer og Fniser. Vi bruker et læreverk som heter Dragonbox. Dette legges inn på elevenes iPader og elevene får lære matematikk gjennom bilder, tegninger og ulike typer matematikkspill. Elevene får også tegne, skrive i mattebok og leke med og sortere nomer i plast. Dragonbox er en veldig motiverende måte å lære seg å telle og regne og å snakke om matematikk på ulike måter.

matte_nomer.jpg

Når elevene begynner i tredje klasse bruker vi en metode som ofte snakkes om som Singapore-matematikk eller «Ban Har»-metoden. Dette er en måte å undervise på der vi som lærere legger til rette for at elevene skal tenke, snakke og lære seg ulike strategier når de regner. Vi er mer opptatt av hvordan elevene tenker og at de forstår hva de gjør, enn at de kan svare raskt eller skrive et regnestykke på «riktig måte».

matte_dobling.PNG  matte_regnefortelling.PNG

Elevene lærer pluss og minus, ganging og deling gjennom at vi i felleskap leser og ser bilder av matematikkoppgaver, og så ut i fra tallene i oppgaven velger en strategi som gjør det lett å finne ut om en har regnet riktig. Matematikktimene på Nordtvet skole er preget av elever som aktivt regner, tegner, tenker og snakker. Læreren finner gode oppgaver som elevene skal løse og læreren tegner og skriver på tavlen ut fra det elevene forklarer og forteller.

En tavle der lærere oppsummerer, kan se slik ut: 

matte_subtraksjonstrategier.JPG