Permisjonsreglement

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, munlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du:

  1. Send e-post eller brev til skolen for å søke (du må søke skriftlig)
  2. Skolen går gjennom søknaden (behandlingstid er vanligvis tre uker)