Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av:

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Osloprøver
 • Eksamener, munlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, minst tre uker før.

Slik søker du:

 1. Bruk søknadsskjema som du finner her;

  https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

 2. Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no Skriv: "Nordtvet skole - søknad om permisjon" i emne-feltet.
 3. Skolen går gjennom søknaden (behandlingstid er vanligvis tre uker)
 4. Dere får skriftlig svar