Strategisk plan

Barn skriver.

Nordtvet skole og AKS har fokus på lesing, regning og sosiale ferdigheter. Over tid har vi sett at mange av skolens elever har utfordringer knyttet spesielt til språk og grunnleggende ferdigheter. Vi jobber med en rekke tiltak for å møte disse utfordringene:

  • Implementere lese- og skriveopplæringsplan for 1.-7. trinn for å sikre en systematisk opplæring.
  • iPad 1:1 som læringsverktøy for 1.-5.trinn for økt motivasjon, mestring og læring i alle fag.
  • Ulike læringsstøttende aktiviteter på AKS som stimulerer til faglig nysgjerrighet og læring gjennom lek.
  • Skape og opprettholde motivasjon og utvikling for faglig sterke elever i matematikk.
  • Fortsette faglig samarbeid med barnehagene for enda tidligere innsats.
  • Forsterkende innsatser som "Regn med meg", NISK, og "Mer Læring" for elever med språklige og faglige utfordringer.


Skolen jobber kontinuerlig med å forsterke god praksis gjennom klasselederprogrammet De Utrolige Årene, for at alle elevene skal oppleve trygghet og tilhørighet på skolen vår. Elevrådet, FAU og skolens ansatte samarbeider om å forsterke de positive sidene ved skolemiljøet. Vi legger vekt på gode møter mellom voksne og barn, og en hyggelig tone barna imellom. Skolens kjerneverdier; samarbeid, inkludering og læringsglede, skal gjenspeile seg på alle områder.