Hovedseksjon

Autismespekterforstyrrelser

Gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser

Skolen har en gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser (gruppe D). I gruppe D er det 9 elever.

Fem pedagoger har det pedagogiske ansvaret for gruppa. I tillegg er flere skoleassistenter tilknyttet gruppa.

Hovedfokuset er skolefaglig utvikling, selvstendighet, sosial kompetanse, dagliglivstrening, vurdering og kommunikasjon.

Tildeling av plass

Det er Utdanningsetaten i Oslo som tildeler plass på gruppene etter henvisning og utredning av PPT.

Spørsmål

Dersom du har noen spørsmål vedrørende gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser, vennligst ta kontakt med undervisningsinspektør Ingunn Husmoen, tlf 22 82 06 00, e-post ingunn.husmoen@osloskolen.no