Hovedseksjon

Ordensregler

Regler for orden

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • møte presis
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden


Regler for oppførsel

Elevene skal

 • vise alminnelig god oppførsel
 • være tilstede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Les mer om Osloskolens ordensreglement på Oslo kommunes hjemmeside.

Les Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen