Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn logo

Nordtvet skole ble sertifisert som Miljøfyrtårn allerede i 2006, men mistet sertifikatet i 2012. Etter at Miljøfyrtårnsertifiseringen i osloskolen ble omgjort til hovedkontormodellen, ble vi på nytt sertifisert i 2017. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Utdanningsetaten i Oslo benytter hovedkontormodellen. 

Klima og miljørapport

Hvert år skal skolen levere en klima og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid hvor en kan måle effekt av iverksatte miljøtiltak, samt handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene ytterligere. 

Her kan du lese Klima og miljørapporten