Hovedseksjon

Nordtvet skole fra A til Å

Aktivitetsskolen

Se eget menypunkt "Aktivitetsskolen" i toppmenyen.

 

Dyr

Det er ikke tillatt å ha med dyr på skolen. Vi har mange barn og voksne som er plaget av allergi.

 

E-post

Alle elever og ansatte har egen e-postadresse. For å finne e-postadressen til de ansatte, se under Om skolen > Ansatte

 

Ferie og fridager

Kommunen fastsetter ferie og fridager for hele skoleåret. Se "Kalender" på forsiden. 

 

Foreldrekontakter

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom kontaktlæreren og de foresatte.  Hvert år skal det velges to foreldrekontakter fra hver klasse, fortrinnsvis på et foreldremøte. 

Foreldrekontaktene kan også bistå i forbindelse med arrangementer, skoleavslutning og foreldremøter.

 

Forsikring

Se eget menypunkt under For elever og foresatte > Helse og velferd

 

Gjenglemt tøy

Gjenglemt tøy legges fram før jul, påske og sommerferien. Det som ikke blir hentet blir kastet eller sendt til Fretex. Husk å merke tøyet med navn!

 

Kjøring til skolen

Vi henstiller de foresatte til ikke å kjøre barna sine til skolen. Dersom man likevel må dette, ber vi om at dere benytter parkeringsplassen ved samfunnshuset (foran biblioteket) til av- og påstigning.

Det er ikke tillatt å stoppe foran hovedporten til skolen. Denne innkjørselen må være fri til vare- og syketransport.

 

Melk

Skolemelk bestilles fra www.skolelyst.no

Se eget menypunkt under For elever og foresatte > Andre tilbud til elevene > Skolemåltidet

 

Parkering

Parkeringsplassen utenfor samfunnshuset er avgiftsbelagt. Her kan du ikke parkere uten parkeringstillatelse. Det er gratis parkering i gatene. 

 

Permisjon

Det kan søkes om permisjon utenom skolens ferier og fridager i spesielle tilfeller. Det gis normalt ikke permisjon til avvikling av ferie.

Se eget menypunkt under For elever og foresatte > Reglement og skjema > Permisjonsreglement

 

Ringetider

Det ringer inn til følgende timer:

  • 0830 (1. time)
  • 1015 (2. time)
  • 1200 (3. time)
  • 1345 (4. time)

 

Sykling til skolen

Elevene kan sykle til skolen dersom foresatte har gitt samtykke til det. Sykler skal settes i sykkelstativene som er satt opp i skolegården. Alle som sykler til skolen må bruke hjelm!

 

Søknad om permisjon

Det kan søkes om permisjon utenom skolens ferier og fridager i spesielle tilfeller. Det gis normalt ikke permisjon til avvikling av ferie.

Se eget menypunkt under For elever og foresatte > Reglement og skjema > Permisjonsreglement

 

Vaksiner

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon / tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Om vaksinene som blir tilbudt, se www.fhi.no og søk på "Vaksinasjon i barne- og ungdomsskolealder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram".

 

Åpningstider

Undervisningen skjer for det meste i tidsrommet 08.30 - 14.30 (utvidet skoledag til kl 15.00). For nærmere detaljer, se klassens timeplan.
Kontoret er betjent i tiden 08.00 – 15.30.  Kontoret betjenes av Janne Solvang og Kjersti Lie.
Aktivitetsskolen er åpen i tidsrommet 07.30 - 17.00. I undervisningstiden er Aktivitetsskolen stengt.