Hovedseksjon

Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

Alle elevene på 5.-7. trinn har tilbud om leksehjelp på skolen hver uke. Da er det lærer til stede,  og elevene kan få god hjelp til det de har behov for.

Leksehjelpen er enten om morgenen før undervisningen eller rett etter skoletid. Leksehjelpen skal oppleves som nyttig for alle elever. Lærerne oppfordrer elevene til å delta på leksehjelpen.

Det er felles leksehjelp med frokostservering for 5.-7. trinn tirsdag og onsdag kl 0745-0830 på mediateket.