Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Nordtvet skole

Nordtvet skole i tall

Byggeår: 1954 (rehabilitert i 2004)

Antall elever: 400

Antall ansatte: 90

Antall klasser 1.-7.: 17

Antall byomfattende grupper: 4