FAU

Tradisjonelt har FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om 17. mai, juleavslutning, dugnader og aktivitetsdager. Utfordringen til Nordtvet skoles FAU er også å ta initiativ til oppgaver og å komme mer med i skolens planleggingsarbeid, bidra til at foreldrene får innflytelse på skolens virksomhet, vurdering av skolen, endring og utvikling, samt at foreldrenes synspunkter skal bli hørt og tas hensyn til når endelig vedtak gjøres.

For å følge opp det daglige arbeidet, er det opprettet et styre for FAU. Styret har møte ca en gang i måneden. Referatet fra styremøtene legges ut under "Dokumenter" på denne siden.

E-post til FAU: faunordtvetskole@gmail.com

Medlemmer i styret i FAU 2018-19:

Leder: Haakon Fredriksen
Grp. C:   Mina Holm
1. trinn: Linn Vigdal
1. trinn: Line Gundersen
1. trinn: Julia Martynenko
2. trinn: Ingrid Thygesen
4. trinn: Dag Arne Ramstad
5. trinn: Abdihami Husein
6. trinn: Hoang Nguyen
7. trinn: Marianne Mokastet