Hovedseksjon

FAU

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre/foresatte ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsområder for FAU

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Eksempler på oppgaver og saker kan være:

 • Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og klasseforeldremøter.
 • Medvirke aktivt i vurdering av skolen, utviklingsarbeid i skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene, bidra til å følge opp plan for et trygt og godt skolemiljø, sosiale tiltak for elevene, utforming av skolens mål og få et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Planlegge å gjennomføre kurs/informasjon til foreldre/foresatte, samlinger for foreldre/foresatte og lærere og samling for klassekontakter
 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

FAU på Nordtvet skole har møter ca. en gang pr. måned. 

E-post til FAU: faunordtvetskole@gmail.com

Medlemmer i styret i FAU 2020-21:

Leder og sekretær: Ståle Solli
Nestleder: Dag Arne Ramstad
Kasserer: Haakon Fredriksen

Styremedlemmer:

Lars Kristian Askeland
Abdihami Husein
Ann Christin Gillsæter
Yuliya Martynenko
Marion Bakken

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU