Hovedseksjon

Månedsbrev

Hvordan opplever barnet sin aktivitetsskole-hverdag og sin mulighet til medvirkning? Månedsbrevene skaper grunnlag for refleksjon og vurdering. Det blir en synliggjøring av barnas læringsprosesser og av det som skjer i aktivitetsskolen. Gjennom et grundig dokumentasjonsarbeid får aktivitetsskolen et godt grunnlag for å justere, endre eller videreføre praksis.

Når pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, bidrar det til et systematisk utviklingsarbeid. Arbeidsmåten skal også utfordre og videreutvikle synet på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.