Hovedseksjon

Undervisningspersonalet

1. trinn

1A kontaktlærer: Hanne Refsem Tlf 456 58 749/ Karine Haukvik Larsen Tlf 456 59 179

1B kontaktlærer: Lena Johansen Tlf 456 59 265/ Karine Haukvik Larsen Tlf 456 59 179

Faglærer: Kubra Gøkmen Tlf 456 59 256

Barne- og ungdomsarbeider: Tove Iren Kristoffersen

Barne- og ungdomsarbeider: Helene Wierli

Assistent: Jan-Fredrik Løfgren

 

2. trinn

2A kontaktlærer: Karina Solvang Tlf 456 59 176

2B kontaktlærer:  Kari Pedersen Tlf 456 59 160

2C kontaktlærer: Svein-Erik Andersen Tlf 456 59 580

Faglærer: Umme Kalsoom Tlf 456 59 722

Faglærer: Tone Christin Ekmo 

Faglærer: Håkon Selnes    

Barne- og ungdomsarbeider: Marianne Mokastet

 

3. trinn

3A kontaktlærer: Synne Dui Lindland Tlf 456 59 610

3B kontaktlærer: Liz Slettemark Tlf 456 59 347

3C kontaktlærer Ellen Bortne Tlf 456 58 644

Faglærer: Cecilie Billington

Faglærer: Pia Strandem 

Barne- og ungdomsarbeider: Mohamed Hassan

 

4. trinn

4A kontaktlærer: Mette Nylund Tlf 456 59 427/ Ida Thronæs Tlf 456 58 940

4B kontaktlærer: Lene Lysell Tlf 456 59 272/ Ida Thronæs Tlf 456 58 940

Faglærer: Aria Ahmadi Tlf 456 58 472

Faglærer: Gönul Vergili Tlf 456 58 727

Faglærer (svømming): 

Assistent: Kjetil Lund

 

5. trinn

5A kontaktlærer: Kristin Svelle Tlf 456 59 239

5B kontaktlærer: Dag Røneid Tlf 456 58 598

5C kontaktlærer: Line Gran Gundersen Tlf 456 59 320

Faglærer: Ellen Kroge 

Faglærer: Johannes Haukland Næss

Faglærer: Aurora Dreyer (i permisjon til januar 2023)

 

6. trinn

6A kontaktlærer: Andrine Hjelle Tlf 456 58 432

6A kontaktlærer: Marte Haugen (i permisjon til januar 2023)

6B kontaktlærer: Shamim Akthar Younis Tlf 456 59 562

6B kontaktlærer: Anine Vingen Tlf 456 58 461

Faglærer: Wenche Røsjø

Barne- og ungdomsarbeider: Benedicte Lilleheim

 

7. trinn

7A kontaktlærer: Nathalie Greiner Tlf 456 59 467

7A kontaktlærer: Jørn Anders Aamodt Tlf 456 59 155

7B kontaktlærer: Hanne Worren Tlf 456 58 740

7B kontaktlærer: Kristin Ausland Tlf 456 59 245

Spesialpedagog: Synøve Solem Rønning Tlf 456 59 616

 

Gruppe A

Gr A kontaktlærer: Wenche Haugerø Tlf 456 59 730

Barne- og ungdomsarbeider: Heidi Bratlie

Barne- og ungdomsarbeider: Lina Langaard

 

Gruppe B

Gr B kontaktlærer: Ruth-Iris Gross Tlf 456 59 532

Gr B kontaktlærer: Goran Huskovic Tlf 456 58 719

Assistent: Cathrine Lauritzen

 

 

Gruppe C

Gr C kontaktlærer: Rune Ruden-Johansen Tlf 456 59 525

Assistent: Ahmed Elmi

Barne- og ungdomsarbeider: Hege-Christin Siljeholm

 

Gruppe D

Gr D kontaktlærer: Trine Tokerud Tlf 456 59 711

Gr D kontaktlærer: Hege Juul Holm Tlf 456 58 790

Gr D kontaktlærer: Lillian Eriksen Tlf 456 59 278

Gr D kontaktlærer: Muna Ahmad Tlf 456 59 456

Assistent: Bente Kristiansen

Barne- og ungdomsarbeider: Manchu Pirabaharan

Assistent: Torunn Selmer

Assistent: Tedros Tekle

Barne- og ungdomsarbeider: Sakthy Longonanthan

Barne- og ungdomsarbeider: Florenca Derolli

 

Ressurslærere

Lesing og skriving (1.-4. trinn): May-Rita Hasfjord Tlf 456 59 417

Lesing og skriving (1.-4. trinn): Randi Opkvitne Tlf 456 59 512

Matematikk (1.-4. trinn): Else Devold

 

Andre

IKT-ansvarlig: Håkon Selnes, tlf 456 58 937

Mediateket: Ellen Kroge, tlf. 22 82 06 00