Om AKS på Nordtvet

Aktivitetsskolen grønn logo

På AKS Nordtvet utarbeider vi lokale planer som følger Oslo kommunes rammeplan. Planene tar utgangspunkt i fem målområder: 1) natur, teknikk og miljø 2) fysisk aktivitet og lek 3) kunst kultur og kreativitet 4) mat og helse 5) lekser og fordypning. Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid. Det betyr at målene på skolen jobbes videre med på AKS. Dette kommer til syne på ukeplanene.

På AKS bruker elevene språket i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Det er først og fremst det muntlige språket, lytte, tale og samtale, som er dominerende. De voksne på AKS er gode språkmodeller som er bevisste sin egen språkbruk.

I samarbeid med skolen, velger vi språkfokus for en gitt periode. Dette fokuset er synlig i de ulike aktivitetene, f.eks: språkstimulerende lek (rollelek), språkmiljø (gode språkmodeller og bevisste språkstrategier i alle situasjoner), lesing (høytlesing og tilgang til bøker) og språkleker (systematiske leker med en viss progresjon).


Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/nordtvetAKS/