Hovedseksjon

Om AKS på Nordtvet

Aktivitetsskolen grønn logo

Vi fokuserer på et inkluderende felleskap der de voksne møter barna med respekt, anerkjennelse og tillit.

Rammeplanen for aktivitetetsskolen tar utgangspunkt i fire målområder:

  1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
  2. Kunst, kultur og kreativitet
  3. Fysisk aktivitet og
  4. Mat og helse.

På bakgrunn av rammeplanen har vi utarbeidet lokale årshjul og planer. Aktivitetene vil tilbyr er lekbaserte og bidrar til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Det skal være både lærerikt og gøy å være på Nordtvet AKS!

På AKS bruker elevene språket i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Det er først og fremst det muntlige språket: lytte, tale og samtale, som er dominerende. De voksne på AKS er gode språkmodeller som er bevisste sin egen språkbruk.


Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/nordtvetAKS/