Ledelse og administrasjon

Rektor:
Ingvild Fredbo
Tlf 22 82 06 82

 

Ass. rektor, 1.–4.trinn:
Trude Nordli
Tlf 22 82 06 78

 

Undervisningsinspektør, 5.–7.trinn:
Beate Furali Marswall
Tlf 22 82 06 80

 

Undervisningsinspektør, gruppene:
Hege Lien-Krogstad
Tlf 22 82 06 00

 

Undervisningsinspektør/AKS-leder:
Maria Dizaei
Tlf 22 82 06 74

 

Sosiallærer 1.–4.trinn:
Tone-Christin Ekmo
Tlf 22 82 06 81

 

Sosiallærer 5.–7.trinn + gruppene:
Wenche Røsjø
Tlf 22 82 06 79

 

Kontorleder:
Kjersti Lie
Tlf 22 82 06 02

 

Konsulent:
Janne Solvang
Tlf 22 82 06 00

 

Vaktmester:
Bengt Feragen
Tlf 22 82 06 05 / 986 09 121