Ledelse og administrasjon

Rektor:
Ingvild Fredbo
Tlf 22 82 06 82

Ass. rektor, 1.–4.trinn:
Trude Nordli
Tlf 22 82 06 78

Undervisningsinspektør, 5.–7.trinn:
Beate Furali Marswall
Tlf 22 82 06 80

Undervisningsinspektør, gruppene:
Hege Lien-Krogstad
Tlf 22 82 06 00

Undervisningsinspektør/AKS-leder:
Maria Dizaei
Tlf 22 82 06 74

Sosiallærer 1.–4.trinn:
Tone-Christin Ekmo
Tlf 22 82 06 81

Sosiallærer 5.–7.trinn + gruppene:
Wenche Røsjø
Tlf 22 82 06 79

Kontorleder:
Kjersti Lie
Tlf 22 82 06 02

Konsulent:
Janne Solvang
Tlf 22 82 06 00

Vaktmester:
Bengt Feragen
Tlf 22 82 06 05 / 986 09 121