Hovedseksjon

Lesing

Lesing alfabetet

Året før skolestart får vi på skolen mulighet til å ha faste møter med barna i nærmiljøets barnehager, og barna får komme til oss på skolebesøk. I de treffpunktene blir de kjent med bokstavene og deres lyder, og får være med på ulike måter å leke med språket på. Det gir en god og trygg start i møte med skolen, og språkleker fortsetter når de starter opp i første klasse.

På vår skole jobbes det med STL+ i begynneropplæringen. Det betyr at elevene skriver seg til lesing.

Etterhvert jobber elevene med å bli bevisste på språklydene våre, å vite at vokalene lager stavelser bli bevisste på hva en setning er og lære seg betydning av ordene. Det jobbes både med leseflyt og leseforståelse samtidig.

Alle elever skal bli gode lesere! For å kunne oppnå det, må det startes der hver elev er i sin leseutvikling! Det må leses på flere nivåer. Veiledet lesing er en metode for å klare å tilpasse. Det betyr at læreren sitter med en liten gruppe elever som jobber med lesetekster på samme nivå.

lese_veiledet_lesing.jpeg

I tillegg mener vi at suksessoppskriften er at det jobbes tett på teamene med alle de grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Plakatene viser noen lesestrategier.

lese_plakater.jpeg

Det er viktig å lære seg at det er ulike måter å lese skjønnlitteratur og faglitteratur på.

Aks har læringsstøttende aktiviteter. Her er en oppgave med fortellingen om Rampete Robin. 

lese_tegninger.jpeg

Intensiv opplæring som en del av den ordinære tilpassede opplæringen. På 1.-4.trinn hos oss, er dette synlig ved at;

  • Alle lærere er leselærere!
  • Vi jobber for systematisk opplæring i ord og begreper
  • Vi jobber for systematisk opplæring i lesestrategier
  • Kartlegger underveis og lager tiltak
  • Vi har en lærerspesialist i begynneropplæring
  • Vi har to merLærere i lesing som tilbyr kurs for de elevene som trenger det, i tett samarbeid med lærerne på trinnene

STL+ oppgave om følelser

lese_ukas_arbeid.jpeg

lese_dikt.jpeg