Vår profil

skolen

Om skolen:

Nordtvet skole ligger på Kalbakken i Oslo. Det er en forsterket grunnskole med 1.-7. trinn. Det er også byomfattende spesialgrupper for barn med generelle lærevansker og barn med autismespekterforstyrrelser.

Det går ca 430 elever og er 95 ansatte på skolen.

 

Visjon:

"Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål."

 

Verdigrunnlag:

Nordtvet skole er inkluderende, utvikler god selvfølelse, og er målrettet.

 

Pedagogisk plattform:

  • Inkluderende: Nordtvet skole er inkluderende.
  • Utvikler god selvfølelse: Vi har fokus på hele barnet. Elevene skal oppleve mestring. Elevene skal føle seg trygge. Elevene skal møte realistiske krav. Vi skal hjelpe barna med å utvikle sin egen identitet. Det skal være realisme i selvfølelsen.
  • Målrettet: Nordtvet skole er målrettet med tydelige mål og kriterier.