Hovedseksjon

Vår profil

skolen

Nordtvet skole er en forsterket grunnskole med drøye 400 elever og ca 100 ansatte. Du finner oss i fine, grønne omgivelser på Kalbakken i Groruddalen. Elevene er fordelt på 1.-7. trinn og tre byomfattende grupper for barn med generelle lærevansker og autismespekterforstyrrelser.

AKS har tre baser: Kroken, Kjeller’n og Maurtua som har et tett samarbeid med skolen og tilbyr mange læringsstøttende aktiviteter.

Satsingsområder

Skolens satsingsområder i 2022 har fokus på lesing og regning i alle fag og arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene våre.

Visjon

Skolens visjon: "Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål", synliggjøres gjennom samarbeid, inkludering og læringsglede på alle skolens arenaer.

Vi jobber sammen for å bygge "Laget rundt eleven".

Verdigrunnlag

Nordtvet skoles verdier er: Samarbeid, inkludering og læringsglede.

SKOLENS VERDIER

  • Samarbeid
  • Inkludering
  • Læringsglede