Vår profil

skolen

Om skolen
Nordtvet skole ligger på Kalbakken i Oslo. Vi er en barneskole med 1.-7. trinn. I tillegg har vi også fire byomfattende spesialgrupper for barn med generelle lærevansker og barn med autismespekterforstyrrelser. På AKS har vi tre baser; Kroken for 1. og 2.trinn, Kjellern for 3. og 4.trinn og Maurtua for spesialgruppene.
Vi er ca. 420 elever her og ca. 90 ansatte tilsammen på skole og AKS.

Visjon
"Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål."

Verdigrunnlag
Nordtvet skoles verdier er: Samarbeid, inkludering og læringsglede.

SKOLENS VERDIER

 

  • SAMARBEID

 

  • INKLUDERING

 

  • LÆRINGSGLEDE
Drawing of a city