Vår profil

skolen

Om skolen
Vi er en barneskole med 1.–7. trinn. I tillegg har vi fire byomfattende spesialgrupper for barn med generelle lærevansker og barn med autismespekterforstyrrelser. Vi har ca 400 elever her og er ca 90 ansatte tilsammen på skole og AKS.

På AKS har vi tre baser. Kroken for 1. og 2.trinn, Kjellern for 3. og 4. trinn og Maurtua for spesialgruppene.
Visjon
"Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål."
Verdigrunnlag
Nordtvet skoles verdier er: Samarbeid, inkludering og læringsglede.

SKOLENS VERDIER

  • Samarbeid
  • Inkludering
  • Læringsglede