Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet behandler saker som er av interesse for elevene, f.eks. elevenes trivsel, fellesarrangementer, innkjøp av utstyr til klassene etc. Elevrådet deler også ut ulike priser ved skolen, blant annet miljøprisen Swiffer. Elevrådet ledes av elevrådsleder og nestleder.

Medlemmer i elevrådet 2021-22:

 • Leder: Kim, 7C
 • Nestleder: Cherif, 7B
 • Jonas, 7A
 • Babak, 6A
 • Isak, 6B
 • Betel, 5A
 • Nadia, 5B
 • Lukas, gr B
 • Ida, 4A (sekretær)
 • Hauk, 4B
 • Ella Sofie, 4C (miljøkontakt)
 • Katarina, 3A
 • Dali, 3B
 • Samira, 3C
 • Yurui, 2A
 • Emily, 2B
 • Melody, 2C
 • Yaseen, gr A