Hovedseksjon

Nærmiljøskolekoordinator

Kontakt

Nærmiljøskolekoordinatoren kan treffes hver torsdag på skolen 08.30-15.00

Kristine Hovland

Kristine Hovland.png
Nærmiljøskolekoordinator skoleområde Grorud
Tlf.: 969 45 820
kristine.hovland@bgr.oslo.kommune.no

 

Hva gjør Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen?

Barnet ditt går på en såkalt Nærmiljøskole. Nærmiljøskolene er møtesteder i og utenfor skoletiden. Bydelen og skolen samarbeider for at foresatte og barn skal oppleve et helhetlig tilbud. Bydel og skolen jobber også sammen med foresatte og frivillige i nærmiljøet. Det kaller vi en Nærmiljøskole.

Det er Nærmiljøskolekoordinatoren sitt mål å være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet. Nærmiljøskolekoordinatoren ønsker å ta kontakt med og bli kontaktet av foresatte og frivillige krefter i nærmiljøet som ønsker å bidra til at vi får enda bedre nærmiljøskoler i bydel Grorud.

Du kan møte Nærmiljøskolekoordinatoren på skolene i skoleområdet ditt, Grorud skole, Groruddalen skole og Nordtvet skole.

Nærmiljøskolekoordinatoren jobber med koordinering og systematisering av samarbeide mellom bydel, skole og nærmiljø og ikke direkte med barn og ungdom.

 

Eksempler på hvor Nærmiljøskolekoordinatoren bidra og koordinerer

  • Etablere og koordinere oppstart av fritidsaktiviteter via nærmiljøet for elever før og etter skoletid 
  • Engasjere FAU og foresatte utenom FAU (for eksempel foreldrekafeer)
  • Tilby eller utarbeide systemer for å følge opp elevene i overgangen til videregående skole        
  • Idéoverføring mellom skoler og skoleområder: for eksempel hvordan man bygger opp et bra nærmiljøteam og rutiner for å sikre fremmøte på skolen
  • Etablering av frokostordning
  • Bidra til demokratifremmende aktiviteter. Det kan være ungdomskonferansen og bidra til elevrådsarbeidet

 

Nærmiljøskolekoordinatoren inngår i et felles prosjekt mellom bydel og skole som skal øke samhandling mellom bydel, skole og sivilsamfunn. Prosjektet avsluttes i 2022.