Hovedseksjon

AKS nyhetsavis "SisteNytt"

Det handler om å få flere lojale lesere, og om å treffe leserne enda bedre. Det skal vi gjøre med historiefortelling på plattformenes premisser, og i dialog med leserne våre. AKS hverdagen er mer enn å levere barna til AKS etter endt skoledag.

Pedagogisk tenkning er sentral i arbeidet som utføres i samtråd med det Rammeplanen for AKS tilsier. Gjennom "SisteNytt" vil vi fremheve arbeidet ved AKS som læringsstøttende aktiviteter for elvene ved å sette ord på, gjennom kritisk tenkning, og reflektere ovenfor egen praksis til å utføre en enda bedre jobb og tilbud til våre elever.

Lesernes tilbakemelding hjelper oss i arbeidet med å bli enda mer målrettede og relevante i våre nettsaker.