Hovedseksjon

Generelle lærevansker

Gruppe for barn med generelle lærevansker
 I gruppene for barn med generelle lærevansker (gruppe A, B) er det 18 elever fordelt på to grupper. Gruppene er satt sammen ut i fra hvordan elevene fungerer best sammen.

Fire pedagoger har ansvaret for gruppene. Pedagogene har flere års erfaring i arbeid med elever med generelle lærevansker. I tillegg er det også skoleassistenter tilknyttet gruppene.

Elevene deltar på fellesarrangementer med resten av skolen og er av og til med på aktiviteter sammen med andre klasser. Hovedfokuset er sosial kompetanse, selvstendighet, skolefaglig utvikling, dagliglivstrening, motorisk trening og fysisk aktivitet.

Tildeling av plass

Det er Utdanningsetaten i Oslo som tildeler plass på gruppene etter at de er henvist og utredet av PPT.

Spørsmål

Dersom du har noen spørsmål vedrørende gruppene vennligst ta kontakt med undervisningsinspektør Ingunn Husmoen, tlf 22 82 06 00, e-post ingunn.husmoen@osloskolen.no