Hovedseksjon

Praktisk informasjon

Søknad om plass

Aktivitetsskolen kan tilby heldagsplass (25 timer pr uke) og halvdagsplass (12 timer pr uke).
Heldagsplass: Ved heldagsplass kan man benytte tilbudet ubegrenset i åpningstiden. Dette gjelder også i skolens ferier og fridager.
Halvdagsplass: Ved halvdagsplass kan man benytte tilbudet inntil 12 timer pr uke. Ubrukte timer kan ikke overføres til neste uke. Dette gjelder også i skolens ferier og fridager.
Det er kontinuerlig opptak ved Aktivitetsskolen (man kan søke om plass når som helst). Dersom man har skoleplass har man også krav på plass ved Aktivitetsskolen. Søknad om plass gjøres på eget søknadsskjema. Søknadsskjema ligger på Utdanningsetatens hjemmesider under Aktivitetsskolen.

Priser

Sjekk prisene under eget menypunkt på nettsiden.

Prisene inkluderer mat og drikke.
Hvis du har krav på redusert oppholdsbetaling må du fremvise gyldig dokumentasjon, det vil si kopi av siste ligning til alle i husstanden.
Hvis du er aleneforsørger kan du ha krav på stønad fra NAV. Du finner søknadsskjema på NAVs hjemmesider.

Oppsigelse/endring av plass

Fristen for oppsigelse er innen den 1. i hver måned. Hvis du f.eks. ønsker at barnet ditt skal slutte på Aktivitetsskolen innen 1. mai, må du ha levert oppsigelse innen 1. april. Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. august eller 1. januar. I særlige tilfeller kan oppholdstiden endres med virkning fra andre tidspunkt. Rektor avgjør søknad om endring i oppholdstiden.  
Elever på 4. trinn kan benytte Aktivitetsskolen ut juni måned.

Morgenåpning

Meld alltid i fra til en voksen når du kommer på morgenåpning slik at du blir krysset inn.

Henting

Meld alltid i fra til en voksen når du går hjem slik at du blir krysset ut.
Beregn god tid når du skal hente barnet ditt. Barna leker på store områder, og det kan derfor ta litt tid å hente dem.
Hvis barnet ditt skal hentes av andre/gå hjem med noen andre, skal basen ha beskjed om dette, helst skriftlig.
Gi beskjed til basen hvis du ikke rekker å hente barnet ditt før stengetid kl 17.00.

Sikkerhetsrutiner

Vi anbefaler at barna blir hentet av foresatte, eller tar følge med andre, de to første årene. Dette av sikkerhetsmessige grunner.

Klær

Husk å merke alle klær med navn og telefonnummer.
Husk alltid å ha skiftetøy til barnet ditt i garderoben (klær etter vær). Fint om du også hjelper til med å holde orden i ditt barns hylle.
Hver jul og sommer ryddes det i garderoben. Klær som ikke blir hentet blir levert til Fretex.

Medbrakte gjenstander

Aktivitetsskolen følger de samme reglene som skolen når det gjelder å ha med seg leker og mobiltelefon. Dette er ikke tillatt (eventuelt må mobiltelefon ligge avslått i sekken).

Mat

I alle ferier er det ikke matservering. Da må barna ha med to matpakker og drikke.
Dersom barnet ditt har matallergi, eller av andre grunner ikke kan spise det vi tilbyr, er det viktig at du gir beskjed om dette til basen. Dette gjelder også halalkjøtt.

Rutiner ved sykdom og fri

Når eleven er syk kan foresatte ringe morgenåpningen på den aktuelle basen. Skolen får informasjon for fravær som er meldt til morgenåpning. Dersom eleven skal ha fri fra Aktivitetsskolen på ettermiddagen, skal foresatte ringe basen og gi beskjed.

Viktig å huske på

Alle nye barn må fylle ut et skjema med opplysninger om adresse, telefon osv. Husk å melde fra om endringer av telefonnummer eller adresse til Aktivitetsskolen.