Hovedseksjon

Driftsstyret

I skolens driftsstyre skal det sitte to medlemmer valgt blant foresatte etter forslag fra FAU, to medlemmer valgt blant skolens ansatte, og tre representanter oppnevnt av Bydelsutvalget i Grorud bydel. Rektor er saksbehandler og sekretær i Driftsstyret. Driftsstyret har inntil åtte møter i året.

Medlemmer i driftsstyret skoleåret 2021-22:

  • Tale Pleym, politisk repr., leder
  • Abdihamed Hussein, politisk repr.
  • Bente Irene Johannessen, politisk repr.
  • Yuliya Martynenko, foresattes repr.
  • Ida Stadheim Tidemann, foresattes repr.
  • Ellen Kroge, ansattes repr.
  • Håkon B. Selnes, ansattes repr.

Sekretær for driftsstyret:

  • Ingvild Fredbo, rektor

Dokumenter