Driftsstyret

Medlemmer i driftsstyret skoleåret 2017-18:

  • Tale Pleym, politisk repr., leder
  • Kristine Johanne Hjelle, politisk repr.
  • Bente Irene Johannessen, politisk repr.
  • Allis Kydland, foresattes repr.
  • Hoan Ngyen, foresattes repr.
  • Håkon B. Selnes, ansattes repr.
  • Helene Wierli, ansattes repr.

Sekretærer for driftsstyret:

  • Katrine Sølvberg, rektor
  • Trude Nordli, ass. rektor