Skolestart 2021

Glad jente

Innskriving
Innskrivning av nye elever, som skal begynne på skolen høsten 2021, skjer digitalt på nett. Foresatte som har barn som skal begynne på skolen vil få tilsendt nærmere informasjon om dette fra Utdanningsetaten. Frist for utfylling av digital innskriving er 7. desember. Trykk her for å få tilgang til skjemaet: https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Dersom du ikke kommer inn på skjemaet selv om du har barn som skal begynne på skolen til høsten, må du ta kontakt med skolen.

I tillegg ønsker skolen informasjon om følgende: 

  • Om eleven ønsker opplæring i/på samisk.
  • Om eleven har hatt oppfølging i barnehage ønsker skolen å ha et tverrfaglig møte for å henvise eleven til PPT for utredning av behov for spesialundervisning eller utsatt skolestart.
  • Om dere oppholder dere utenlands.
  • Om dere ønsker å bytte skole, har flyttet eller kommer til å flytte.
  • Om det er behov for særskilt tilrettelegging som medfører fysiske tiltak på skolebygget.

Dette er opplysninger som ikke kan fylles inn i innskrivingsskjemaet. Ta kontakt med skolen direkte for å gi disse opplysningene. 

Erfaringsmessig så er det en del elever som bor utenfor inntaksområdet og gjerne vil starte på Nordtvet skole. Det er vanligvis en del elever som flytter i løpet av skoleåret og da kan det bli plass til andre elever som ønsker å gå hos oss. Ta da kontakt med skolens kontor og be om å bli satt på venteliste. Dersom du ikke vet om du bor i skolens inntaksområde, se på denne nettsiden.

Vedtak om skoleplass
I midten av mai vil det bli fattet vedtak om skoleplass for alle som skal begynne på skolen til høsten. Vedtaket vil bli sendt til foresatte.

Førskoledager
Som en forberedelse på skolestart, inviterer vi barn og foresatte til førskoledager her på Nordtvet skole. De får komme på besøk på skolen for å bli litt kjent og se hvordan vi har det. Det er usikkert om vi kan arrangere førskoledager som vi pleier på grunn av covid-19 situasjonen. Det vil komme nærmere informasjon om dette når det nærmer seg. Førskoledagene pleier å være i mai/juni. 

Aktivitetsskolen
Aktivitetsskolen har tilbud til elevene før og etter skoletid. Den holder åpent fra kl 07.30 til kl 17.00. De som skal begynne i 1. klasse kan begynne på Aktivitetsskolen fra 2. august 2021. Hovedopptaket er 1. april, men man kan søke fortløpende. Man kan søke om hel eller halv plass (12 timer pr uke). Søknad om plass på Aktivitetsskolen gjøres på elektronisk søknadsskjema på Utdanningsetatens nettsider. Mer informasjon om Aktivitetsskolen finner du her på nettsidene under "Aktivitetsskolen".

Første skoledag
Første skoledag for de nye 1.klassingene er mandag 16. august 2021. Nye førsteklassinger vil få brev i posten om tid og oppmøtested. Vi gleder oss til å bli kjent med skolestarterne!

Velkommen til Nordtvet skole!

Dokumenter