Hovedseksjon

Skolestart 2023

Glad jente

Innskriving
Innskrivning av nye elever, som skal begynne på skolen høsten 2023, skjer digitalt på nett. Foresatte som har barn som skal begynne på skolen har fått tilsendt informasjon om dette. Frist for utfylling av digital innskriving er 9. desember 2022. 

Dersom du ikke kommer inn på skjemaet selv om du har barn som skal begynne på skolen til høsten, må du ta kontakt med skolen.

Erfaringsmessig så er det en del elever som bor utenfor inntaksområdet og gjerne vil starte på Nordtvet skole. Det er vanligvis en del elever som flytter i løpet av skoleåret og da kan det bli plass til andre elever som ønsker å gå hos oss. Ta da kontakt med skolens kontor og be om å bli satt på venteliste. Dersom du ikke vet om du bor i skolens inntaksområde, se på denne nettsiden.

Foreldremøte
Det blir foreldremøte for foresatte til skolestartere onsdag 25. januar kl 1730 på musikkrommet.

Vedtak om skoleplass
I midten av mai vil det bli fattet vedtak om skoleplass for alle som skal begynne på skolen til høsten. Vedtaket vil bli sendt til foresatte.

Førskoledager
Som en forberedelse på skolestart, inviterer vi barn og foresatte til førskoledager her på Nordtvet skole. De får komme på besøk på skolen for å bli litt kjent og se hvordan vi har det. Det vil komme nærmere informasjon om dette når det nærmer seg. Førskoledagene pleier å være i mai/juni. 

Aktivitetsskolen (AKS)
Aktivitetsskolen har tilbud til elevene før og etter skoletid. Den holder åpent fra kl 07.30 til kl 17.00. De som skal begynne i 1. klasse kan begynne på Aktivitetsskolen fra 1. august 2023. Hovedopptaket er 1. april, men man kan søke fortløpende. Man kan søke om hel eller halv plass (12 timer pr uke). Søknad om plass på Aktivitetsskolen gjøres på elektronisk søknadsskjema på Utdanningsetatens nettsider.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen-aks/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

Mer informasjon om Aktivitetsskolen finner du her på nettsidene under "Aktivitetsskolen".

Første skoledag
Første skoledag for de nye 1.klassingene er mandag 21. august 2023. Nye førsteklassinger vil få brev i posten om tid og oppmøtested. Vi gleder oss til å bli kjent med skolestarterne!

Velkommen til Nordtvet skole!

Dokumenter