Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Familieteam

Grorud helsestasjon har også et Familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt.

Skolehelsetjenesten er forebyggende

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Helsesøster

Helsesøster har kontor i 1. etg ved naturfagrommet (i enden av hovedbygningen, ved søppelkassene). 

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.
Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene. Herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest.

Vaksinering

Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant. Vaksinasjon foregår på 2. trinn, 6. trinn, 7. trinn og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Om vaksinene som blir tilbudt: se www.fhi.no Her kan du også skrive ut vaksinasjonskort for vaksiner du har tatt.

Samtaler og tema

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov. 

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et ”lavterskeltilbud” slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem.

Hva kan du snakke med helsesøster om?

  • Pubertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger prate om


Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon helsesøster

Kontortid på skolen:

Mandag-torsdag kl 08.30-14.30.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Tale Kappelslåen: 

Er på skolen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.

Telefon 908 38 848

E-post: tale.kappelslaen@bgr.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Lise Stemland:

Er på skolen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.

Telefon 477 84 579

E-post: lise.stemland@bgr.oslo.kommune.no