Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er forebyggende

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

 

Helsesøster

Helsesøster har kontor i kjelleren ved siden av Bessa. Nedgang fra vestibylen ved hovedinngangen. Her er det også rullestolheis.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.
Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene. Herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest.

 

Vaksinering

Vaksinasjon foregår på 2. trinn, 6. trinn, 7. trinn og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.
Om vaksinene som blir tilbudt: se www.fhi.no Søk på "Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram"

 

Samtaler og tema

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle. Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om "små" og "større" ting som opptar dem.

Eksempel på tema:

  • Pubertet og seksualitet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Andre bekymringer som elever kan ha, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, tristhet uten grunn, eller at eleven har opplevd noe hun/han trenger å prate om

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.
Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har bla. møter med lærere og PPT på skolen ved behov. Helsesøster er også behjelpelig ved henvisninger til spesialisthelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesøster

Helsesøster Tale Kappelslåen

Kontortid på skolen:

Mandag-torsdag kl 08.30-14.30.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Kontaktinformasjon:

Telefon 908 38 848

E-post: tale.kappelslaen@bgr.oslo.kommune.no

Drawing of a city