Hovedseksjon

Årsplan for AKS

På Nordtvet AKS tilbyr vi aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag, og som bidrar til å styrke elevenes sosiale og faglige ferdigheter. Aktivitetene skal være lekbaserte, inspirerende og inkluderende. 

Rammeplan og Årsplan