Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Gutt leser på nettbrett

Læringsbrett 1:1

Alle elevene på skolen har hvert sitt læringsbrett. Dette bruker elevene til å innhente informasjon, skrive, regne, ta bilder og video og lage egne bøker, presentasjoner eller rapporter. Vi bruker produksjonsapper som BookCreator, Pages, Keynote, iMovie m.fl. til å produsere materiale som brukes i læringsarbeidet. Elevene kan ta med læringsbrettet hjem og gjør lekser på det.

 

Koding

Vi har implementert en kodeplan for 1.-7. trinn. Her bruker elevene i perioder 1-2 timer i uka for å lære koding. På 2.-4. trinn bruker vi LEGO WeeDo® til å lage modeller som vi kan kode. På 5.-7. trinn bruker vi LEGO Spike Prime®. Vi har også noen sett med LEGO Mindstorm® til de som vil være mer avanserte. Nordtvet skole deltok på FIRST® LEGO® League i 2019, og fikk 1. og 2. plass i robotturneringen. Skolen har en egen "Læringslab" som brukes som spesialrom for koding og digital læring.

Digitale nettressurser

Fordi vi satser på læringsbrett 1:1 har skolen også en del digitale læringsressurser som brukes i undervisningen. Her kan elevene logge seg inn og lese tekster, se film eller gjøre oppgaver.