Viktig beskjed til foresatte – AKS

AKS-figurer-blå

For alle barn av foresatte i kritiske samfunnsyrker, barn med ekstra behov for omsorg og barn med behov for oppfølging av voksne når de har hjemmeskole, vil vi opprette et tilbud på skolen med AKS-ansatte. Dette tilbudet gjelder både når skolen holdes stengt 25. -26. 01.21 og ellers når skolen driftes på rødt nivå der åpningstid kan være en utfordring.

Aktivitetsskolen:

  • AKS åpner 12.30 og stenger 15.00 for gratis kjernetid.
  • Heldagsplass 12:30 – 16:00
  • For de foresatte hvor "begge" er i kritiske samfunnsyrker stenger (16:30)
  • AKS vil følge skolens kohortinndeling og skal gjennomføre bemanning på rødt nivå.
  • Ta kontakt med AKS-ledelsen på epost eller telefon dersom dere har behov for tilpasning eller mer informasjon.


Ved henting av barn, ring:

Base Kroken (1.-2. trinn) tlf 952 54 534 

Base Kjelleren (3.-4. trinn) tlf 952 54 535

Base Maurtua (spesial avd) tlf 952 54 533

 
E-post: maria.dizaei@ude.oslo.kommune.no