Nåværende tiltak t.o.m. 16. april

Hold avstand, vask hendene

Samtidig har det kommet nye veiledere for smittevern i skolen som gjelder fra og med mandag 12. april.

For oss på Nordtvet betyr dette at 5.-7. trinn forsetter med digital hjemmeundervisning hele neste uke.

For å imøtekomme ny og strengere smittevernveileder vil elevene i spesialgruppene og 1.-4. trinn deles inn i mindre kohorter for å redusere antall nærkontakter. Nye kohortinndelinger krever mye omorganisering og lærerne våre finner så gode løsninger som det lar seg gjøre for at det skal være best mulig for den enkelte elev. Jeg ber om forståelse for de valg og vurderinger som blir gjort, og at kohorttilhørigheten også blir overholdt i fritiden

Kontaktlærerne vil gi dere mer detaljert informasjon som gjelder den enkelte gruppe eller klasse.

Med ønske om gode vårdager i en krevende tid.