Nye endringer fra neste uke

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Nye smittevernregler har ført til at regjeringen åpner for en ytterligere normalisering av skolehverdagen frem til sommerferien, men det vil være lokale variasjoner grunnet bemanning. Vi etterstreber å gi et så godt og helhetlig tilbud som mulig til alle elever.

 

Smittevernreglene styres etter en trafikklysmodell. Nå går smittevernet fra rødt til gult nivå. Det betyr at det er lav smitte i samfunnet.

 

Her er noen av hovedpunktene for gult nivå:

 

  •  ingen syke skal møte på skolen
  • god hygiene
  • unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemmer
  • hele skoleklasser regnes som en kohort
  • ansatte kan veksle mellom kohorter på samme trinn
  • trinnvise kohorter på Aktivitetsskolen
  • unngå trengsel og store samlinger
  • ha egne områder i skolegården

 

1.-4. trinn

Fra mandag vil 1.–4. trinn øke undervisningstid med 30 min på uteskole på 1.trinn og 45 min på 2.-4.trinn. Kohortene slås sammen og elevene skal gå i sine vanlige klasser igjen.

 

5.–7. trinn

Elevene på 5.–7. trinn vil også fra mandag 8.6 samles igjen i sine klasser det dette ikke allerede har vært gjort. Elevene på 5.-7.trinn vil få 45 min mer undervisning i uka.  

 

Gruppe A og B

Elevene er allerede sammen i klassen og har ordinær timeplan allerede.

 

Gruppe D

Skoledagen er allerede som vanlig, men hele gruppa kan nå samarbeide som en kohort.

 

Praktisk gjennomføring av fagene mat og helse, samt svømming, vil ikke gjennomføres. Ytterligere informasjon om skoledagene fra 8. juni kommer fra lærerne på trinnet eller gruppene.

 

AKS

Aktivitetsskolen vil fra mandag 8.juni ha åpningstid fram til 17 hver dag. Vi vil ikke klare å ha morgenåpning, da vi må løse AKS på trinn.

 

Vi på Nordtvet ønsker å takke både elever, foresatte og ansatte for hvordan alle har bidratt positivt og vært så fleksible i å bidra til gode løsninger i en situasjon der spillereglene for hvordan skolen organisereres stadig har blitt endret. Det å snu om å legge nye planer på kort tid krever godt samarbeid og at alle er med.

 

Vi er glade for at vi endelig skal få samle klassene igjen og få avslutte skoleåret sammen.