Nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver for 5. trinn vil gjennomføres i løpet av de neste tre ukene - på Nordtvet og i resten av landet. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultatene fra nasjonale prøver gir viktig informasjon til lærerne om hvordan de skal følge opp elevene sine og til arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommunen og skolen skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

 

Lykke til 5. trinn!