Info om koronavirus ved Nordtvet skole

Illustrasjon

Hei, 

Dessverre har Nordtvet skole en lei beskjed å komme med. Skolen ble i dag orientert om at en ansatt på 1. trinn har fått påvist koronavirusinfeksjon (Covid-19), og er satt i isolasjon. Den ansatte fikk påvist dette i dag. Det er bare voksne som har vært i nærkontakt med den ansatte. 

1.trinn og AKS for 1.trinn vil være stengt resten av uken. Med de opplysningene vi sitter på nå tar vi sikte på ordinær skole og AKS for 1. trinn fra og med mandag 24. august. 

For øvrige trinn og grupper går skoledagen som normalt. Minner om å holde avstand, og følge Folkehelseinstituttets råd om smittevern. 

Se lengre ned vedlagt skriv fra bydelsoverlegen.

 

Hilsen ledelsen ved Nordtvet skole. 


Til foresatte på Nordtvet skole:

Bydelshelsetjenesten har fått melding om at det er påvist om koronavirus hos en ansatte på 1.trinn. Den med påvist smitte er satt i isolasjon. Den ansatte har ikke vært i kontakt med elevene på 1. trinn. Skolen har strenge rutiner for å holde kohortene adskilt.

Skolen har bistått smittevernteamet i bydel Grorud slik at alle nærkontakter har blitt kartlagt og kontaktet. Alle som er definert som nærkontakter er satt i karantene i 10 dager fra siste kontakt med
den som er smittet. Nærkontakter med symptomer er testet i tråd med gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Smittevernteamet følger opp alle som er isolert og som er i karantene. Folkehelseinstituttet sier at barn i liten grad blir smittet eller syke av koronavirus. Skolen har gjennomført grundig renhold og følger smitteverntiltakene fra Folkehelseinstituttet. Barn og voksne med symptomer som kan skyldes koronavirus (hoste, feber, tungpustethet, forkjølelse) bør holdes hjemme og foresatte må ringe fastlegen. Oslo kommune har også en koronatelefon.

Telefonnummeret er 2180 2182.
Rektor har besluttet at 1. trinn må være hjemme fra skole og AKS onsdag 19. august, torsdag 20.
august og fredag 21. august. Dette skyldes at lærerne og flere assistenter på 1. trinn har vært i
nærkontakt med smittet ansatt.


Følg med på skolens hjemmeside for informasjon om oppstartstid for 1. trinn.
https://Nordtvet.osloskolen.no


Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med rektor Ingvild Fredbo på mail:
ingvild.fredbo@ude.oslo.kommune.no

 

Dear parents at Nordtvet school,
The Grorud District Health Services have been informed that a member of staff attached to the 1st
Grade has been found to be infected with coronavirus. This person is in isolation. The member of staff has not been in contact with any students. The school already has strict routines in place to ensure that the different cohorts are kept separate.

The school has been helping the Grorud Contact Tracing Team to identify and inform all close
contacts. These contacts will be in quarantine for 10 days from their last contact with the index case.
Those with symptoms will be tested in accordance with the national Public Health guidelines. The
Contact Tracing Teams will be following up all those that are isolated or in quarantine.

Folkehelseinstituttet (Norwegian Public Health Institute) state that children are rarely infected with
coronavirus or become sick as a result of infection. The school has been thoroughly cleaned this
weekend and are following the infectious control guidelines produced by Folkehelseinstituttet.