Åpen dag spesialavdeling 9. og 16. november

Elev som leser.

Nordtvet skole er en barneskole med 1.–7. trinn. I tillegg har vi tre byomfattende spesialgrupper for barn med generelle lærevansker med 18 elevplasser (gruppe A og B), og barn med autismespekterforstyrrelser med 9 elevplasser (gruppe D). 

Ønsker du å vite mer om tilbudet vårt, arrangerer vi åpen dag mandag 9. november og mandag 16. november kl 1700-1800. 

Program for dagen:

• Presentasjon av tilbudene vi har på Nordtvet skole
• Åpent for spørsmål

Grunnet Covid-19 må vi holde møtet i gymsalen på skolen. Vi ønsker å vite hvor mange som kommer, slik at vi kan tilrettelegge for et trygt møte der vi ivaretar smittevernet. Det er fint om dere sender en påmelding til hege.lien.krogstad@ude.oslo.kommune.no før 4. november.

Last ned informasjon