Nåværende tiltak vedvarer

Barn som løper i skolegård

Elevene på 1.-4. trinn vil fortsatt være delt inn i mindre kohorter for å redusere antall nærkontakter. Elevene på 1.-4. trinn har tilbud på skolen hele dagen. 

Elevene på spesialgruppene fortsetter som før, med tilbud på skolen hele dagen. 

Elevene på 5.-7. trinn har noen timer på skolen hver dag, og resten er digital hjemmeundervisning. Det er også noen dager med uteskole. Elevene på 5. og 7. trinn er nå delt inn i mindre kohorter, mens 6. trinn beholder de kohortene de har. Plan for når kohortene skal være på skolen, og når de har digital hjemmeskole, blir sendt ut av lærerne hver uke.

Kontaktlærerne vil gi dere mer detaljert informasjon som gjelder den enkelte gruppe eller klasse.