Hovedseksjon

Base Kroken 1.-2.trinn

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Nordtvet aktivitetsskole har periodeplaner, som er knyttet opp mot overordnet del av Rammeplanen for aktivitetsskolens innhold og oppgaver. Periodeplanen skal gi en oversikt over rammer og mål for aktivitetsskolen, og tilbudet som gis for perioden.