Informasjon og status på Nordtvet skole

Nordtvet skole

Også tre elever ved skolen er nå bekreftet smittet. Skolen har fortsatt dialog med helsemyndighetene. Det er også helsemyndighetene som driver med smittesporing. Dersom andre elever har vært i nærkontakt til smittede, vil de bli kontaktet av smitteteamene i bydelen.


Vi jobber med å få oversikt og planlegge for ny oppstart, og har derfor besluttet i dag ut i fra en helhetsvurdering å vente med skoleåpning til mandag 4.mai. Elevene på 1.-4.trinn og gruppene vil få videre oppfølging med nettundervisning. Vi vil fra onsdag 29.4 komme i gang med tilbud til elever som har rett til tilsyn. Vedlagt et infoskriv fra Bydelsoverlegen. Det vil komme mer informasjon etterhvert.
Mvh rektor Nordtvet skole