Besøksdag i spesialgruppene

Nordtvet skole er en forsterket barneskole 1.-7. trinn som også har spesialgrupper for barn med generelle lærevansker og for barn med autismespekterforstyrrelser. Det er pr. i dag én ledig plass på gruppe for barn med generelle lærevansker fra neste skoleår, ingen ledig plass på gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser.

Besøksdag: Onsdag 20.9.2017 klokken 09.30-11.00
Ønsker man å komme på besøk for å se lokalene og få informasjon, meld deres interesse til sosiallærer Tone Ekmo: tone.christin.ekmo@ude.oslo.kommune.no

Vel møtt!