Skolestart 2018

Glad jente

Innskriving
Innskrivning av nye elever, som skal begynne på skolen høsten 2018, skjer i desember. Skolen sender ut brev i november til alle som er folkeregistrerte og tilhørende Nordtvet skole. Hvis det er noen som bor i skolens inntaksområde, med barn født i 2012, som ikke mottar brev, ta kontakt med skolen. Ta også kontakt om dere ikke har mulighet til å møte til de oppsatte innskrivingsdatoene. Dersom du ikke vet om du bor i skolens inntaksområde, se på denne nettsiden

Erfaringsmessig så er det en del elever som bor utenfor inntaksområdet og gjerne vil starte på Nordtvet skole. Det er vanligvis en del elever som flytter i løpet av skoleåret og da kan det bli plass til andre elever som ønsker å gå hos oss. Ta da kontakt med skolens kontor og be om å bli satt på venteliste.

Vedtak om skoleplass
I midten av mai vil det bli fattet vedtak om skoleplass for alle som skal begynne på skolen til høsten. Vedtaket vil bli sendt til foresatte.

Førskoledager
Som en forberedelse på skolestart, inviterer vi barn og foresatte til førskoledager her på Nordtvet skole. De får komme på besøk på skolen for å bli litt kjent og se hvordan vi har det. Datoer for førskoledagene i 2018 er ikke fastsatt. De pleier å være i mai/juni. Det kommer mer informasjon om førskoledagene på nettsiden når det nærmer seg. Det blir også sendt brev til de som er skrevet inn.

Aktivitetsskolen
Aktivitetsskolen har tilbud til elevene før og etter skoletid. Den holder åpent fra kl 07.30 til kl 17.00. De som skal begynne i 1. klasse kan begynne på Aktivitetsskolen fra 1. august 2018. Hovedopptaket er 1. april, men man kan søke fortløpende. Man kan søke om hel eller halv plass (12 timer pr uke). Søknad om plass på Aktivitetsskolen gjøres på elektronisk søknadsskjema på Utdanningsetatens nettsider. Mer informasjon om Aktivitetsskolen finner du her på skolens nettsider.

Første skoledag
Første skoledag for alle gamle og nye elever er mandag 20. august 2018. Nye førsteklassinger vil få brev i posten om tid og oppmøtested. Vi gleder oss til å bli kjent med skolestarterne 2018!

Velkommen til Nordtvet skole!