Skolestart

første skoledag

Innskriving

Dette gjelder innskrivning av nye elever, født i 2011, som skal begynne på skolen høsten 2017. Innskriving skjer

  • Onsdag 7. desember 2016 kl 0800-1600.
  • Torsdag 8. desember 2016 kl 1600-1830.

Det sendes ut brev til alle som skolen har mottatt fra Folkeregisteret. Dersom det er noen som bor i skolens inntaksområde med barn født i 2011 som ikke har mottatt brev eller møtte ved innskrivning, vennligst ta kontakt med skolen. Dersom du ikke vet om du bor i skolens inntaksområde, se på denne nettsiden

Erfaringsmessig så er det en del elever som bor utenfor inntaksområdet og gjerne vil starte på Nordtvet skole. Det er vanligvis en del elever som flytter i løpet av skoleåret og da kan det bli plass til andre elever som ønsker å gå hos oss. Ta da kontakt med skolens kontor og be om å bli satt på venteliste.

 

Vedtak om skoleplass

I midten av mai vil det bli fattet vedtak om skoleplass for alle som skal begynne på skolen til høsten. Vedtaket vil bli sendt til foresatte.

 

Førskoledager

Som en forberedelse på skolestarten, inviterer vi barna til førskoledager her på Nordtvet skole. De får komme på besøk på skolen for å bli litt kjent og se hvordan vi har det. Datoer for førskoledagene i 2017 er ikke fastsatt. De pleier å være i mai/juni.

Det kommer mer informasjon om førskoledagene på nettsiden når det nærmer seg. Det blir også sendt brev til de som er skrevet inn.

 

Program for foresatte på førskoledagene

I forbindelse med førskoledagene får foresatte delta på et eget informasjonsprogram mens barna er i gruppene sine. Dette vil foregå i mindre grupper der det vil bli både informasjon om skolen v/rektor, gjennomføring av TIEY (lese-og skriveopplæringsprogram), omvisning på skolen, info med helsesøster og sosiallærer. I tillegg vil det være lunsj sammen med barna på Aktivitetsskolen og informasjon fra Aktivitetsskoleleder. Det vil også bli delt ut en del informasjonsmateriell.

 

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen har tilbud til elevene før og etter skoletid. Den holder åpent fra kl 07.30 til kl 17.00. De som skal begynne i 1. klasse kan begynne på Aktivitetsskolen fra tirsdag 1. august 2017.

Hovedopptaket er 1. april, men man kan søke fortløpende. Man kan søke om hel eller halv plass (12 timer pr uke). Søknad om plass på Aktivitetsskolen gjøres på elektronisk søknadsskjema på Utdanningsetatens nettsider.
Mer informasjon om Aktivitetsskolen finner du her på skolens nettsider.

 

Første skoledag

Første skoledag for alle gamle og nye elever er mandag 21. august 2017. Da ønsker vi deg velkommen til Nordtvet skole sammen med foreldrene dine. Nye førsteklassinger vil få brev i posten om tid og oppmøtested.

Velkommen til Nordtvet skole!