Foreldreundersøkelsen 2017

DokumentLupe

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår. Nordtvet skole hadde en svarprosent på ca 45%.

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Les mer om Foreldreundersøkelsen