HOPP – Helsefremmende oppvekst

Det er utarbeidet et veiledningshefte som inneholder anbefalinger for kosthold, tips til matpakkene og anbefalinger for fysisk aktivitet.

I tillegg har skolene utarbeidet felles retningslinjer for mattilbudet i skole og AKS. Dette har blitt gjort for å utjevne forskjellene mellom skolene.