Skolestart 2020

Påmelding:

Du kan allerede melde deg på AKS. Alle barn med skoleplass på Nordtevt skole for plass på AKS. Påmelding gjøres her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

Vær nøye med å skrive riktig adresse, fakturaene sendes ditt.

 

Oppstart:

Aktivitetsskolen åpner dørene for nye skolestartere 3. august og har heldagsåpent (fra 7:30-17:00) frem til skolestart 17. august. Dere bestemmer selv hvor mange dager barna er på Aktivitetsskolen før skolestart. Vi anbefaler at alle er der litt for å bli kjent med skolen, hverandre og de voksne før skolestart. Anbefalte startdatoer er 3. august eller 10. august (dette velger du når du melder på).

 

Tilvenning:

Vi har ikke et egent program for tilvenning men vi anbefaler korte dager i begynnelsen. Vi stiller godt bemannet og tilrettelegger hvor hver og en. Vi lager et opplegg hvor skolestarterne er mest for seg selv og de har trygge rammer. Vi er i tett dialog med foresatte ved levering og henting om hvordan det går og eventuell tilrettelegging.

 

Program:

I august bruker vi tiden på å bli kjent. Dagen starter med rolig frilek frem til klokken 10. Da er det samling med aktiviteter hvor fokuset er på å bli kjent, knytte vennskap og relasjoner til de voksne. Vi kommer til å dra på noen korte turer i nærområdet men er tilbake til skolen senest 14.00. Vi ønsker derfor at alle leveres før ti og hentes etter klokken 14 (her går det selvfølgelig an å gjøre individuelle tilpassninger). Nærmere plan for hver dag legges ut her etter hvert.

Pris og gratis deltidsplass

Elever som starter høsten 2020 kan bruke gratis deltidsplass og kjøpe heltidsplass for redusert pris. Pris for heltidsplass blir derfor følgende:

Inntekt

Over 387 552

Inntekt fra 217 999- 387 552

Inntekt til og med 217 998

Pris

1029 kroner

445 kroner

242 kroner

 

De som har deltidsplass kan bruke 12 timer hver uke. De som har heltidsplass kan bruke AKS så mye de trenger og trenger ikke å avtale på forhånd. Vi gleder oss til å bli kjent med både nye barn og foresatte i august. Det er lurt å bruke tiden frem til AKS start til å øve på selvstendighet og forklare forskjellen på AKS og skole til barna. Vi gleder oss til noen uker fylt med lek (både voksenstyrt og fri), moro og nye venner!

Er det noe som du ønsker å snakke med oss om før oppstart, er det bare å ta kontakt!

Facebook

Følg oss gjerne på facebook. Du finner oss under Nordtvet skole og AKS.