Lesing og regning i AKS

Hovedmålet for prosjektet er å tilby aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag, og bidra til å styrke elevenes språk- og regneferdigheter.

Felles tiltak i prosjektet:
- Ukentlige fagmøter mellom lærere på 1.-4.trinn og AKS
- Utarbeide AKS-planer som viser en faglig sammenheng mellom skolen og AKS
- Felles ukeplaner for skolen og AKS der det informeres mer om aktivitetene på AKS
- Tilby minst to læringsstøttende aktiviteter i uken
- Jobbe kontinuerlig med å informere elever og foresatte om de læringsstøttende aktivitetene

Læringsstøttende aktiviteter:

  • er preget av lek og lyst!
  • støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • er planlagte og har tydelige læringsmål
  • oppleves som repetisjon av det man har lært på skolen
  • skal kvalitetssikres i tett samarbeid med skolen
Drawing of a city