I feriene

Elever i skogen

De tre basene på Nordtvet AKS sender ut informasjon om aktiviteter og påmelding i god tid før hver ferie. Der får foreldre og barn mer utfyllende informasjon og praktiske opplysninger om aktivitetene som tilbys.