Årsplan 2020-2021

På Nordtvet AKS tilbyr vi aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag, og som bidrar til å styrke elevenes sosiale og faglige ferdigheter. Aktivitetene skal være lekbaserte, inspirerende og inkluderende. 

Læringsstøttende aktiviteter:

  • er preget av lek og lyst!
  • støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • er planlagte og har tydelige læringsmål
  • oppleves som repetisjon av det man har lært på skolen
  • skal kvalitetssikres i tett samarbeid med skolen